Withdrawal of Manuscripts

Penulis tidak dibenarkan menarik balik manuskrip yang diserahkan, kerana proses penyerahan terdapat persetujuan bahawa artikel ini tidak dalam/sedang dalam proses semakan/telah diterbitkan kemudian di jurnal lain, selain itu juga telah meletakkan editor yang berharga dan masa pengulas. Editor dan penyemak telah menghabiskan banyak masa memproses manuskrip yang diserahkan, kos dan kerja yang dilaburkan oleh penerbit.

Sekiranya penulis masih meminta penarikan balik manuskrip semasa manuskrip masih dalam proses semakan rakan sebaya, penulis akan dihukum dengan membayar IDR 750,000 setiap manuskrip, sebagai bil kepada penerbit. Walau bagaimanapun, adalah tidak beretika untuk menarik balik manuskrip yang dihantar dari satu jurnal jika diterima oleh jurnal lain. Penarikan balik manuskrip setelah diterima untuk diterbitkan, penulis akan dihukum dengan membayar IDR 1,500,000 setiap manuskrip. Pengeluaran manuskrip hanya dibenarkan selepas penalti pengeluaran telah didaftarkan dengan Pengeluar.